Formularze

 

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy w tym celu złożyć do komornika wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. Dokumenty te można nadesłać listownie. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji. Ponadto wierzyciel może podać wszelkie możliwe informacje, które mogą być pomocne w skutecznej egzekucji np. PESEL, NIP, REGON, nr dowodu dłużnika. W ramach sposobów egzekucji wystarczy wskazanie np. banku w którym dłużnik posiada rachunek bankowy, przedsiębiorstwa z którym zawiera transakcje i dokonuje rozliczeń, numeru rejestracyjnego pojazdu którym się porusza. Jeżeli wierzyciel nie ma informacji na temat majątku dłużnika, może zlecić komornikowi jego poszukiwanie.

Poniżej znajdują się wzory podstawowych wniosków składanych w postępowaniu egzekucyjnym:

Oświadczenie dłużnika art 801 kpc
Oświadczenie dłużnika art 801 kpc(doc)

Oświadczenie i nowe okoliczności sprawy (wierzyciel)
Oświadczenie i nowe okoliczności sprawy (wierzyciel)(doc)

Wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia
Wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia(doc)

Wniosek egzekucyjny KM
Wniosek egzekucyjny KM(doc)

Wniosek egzekucyjny KMP
Wniosek egzekucyjny KMP(doc)

Wniosek o podwyższenie należności alimentacyjnych
Wniosek o podwyższenie należności alimentacyjnych(doc)

Wniosek o ściąganie alimentów
Wniosek o ściąganie alimentów(doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych(doc)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych(doc)

Zaliczka alimentacyjna
Zaliczka alimentacyjna(doc)